הודעת שגיאה

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() ב-mailchimp_lists_auth_newsletter_form() (שורה 492 מ-/home/pragmaco/domains/pragma.co.il/public_html/sites/all/modules/mailchimp/modules/mailchimp_lists/mailchimp_lists.module).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() ב-mailchimp_lists_auth_newsletter_form() (שורה 492 מ-/home/pragmaco/domains/pragma.co.il/public_html/sites/all/modules/mailchimp/modules/mailchimp_lists/mailchimp_lists.module).

קול קורא להגשת עבודות לכנס ה NLS

1 post / 0 new
קול קורא להגשת עבודות לכנס ה NLS

 

קול קורא להגשת עבודות

(תזכורת ודיוקים)

הרפרנס המשותף

 

בהכנת כנס זה, ה-X, אנו נשענים על הטקסט של ז'.א.מילר, "לקרוא סימפטום", .שבמהלך הכנס שלנו בלונדון היווה הצגה של הנושא אשר סביבו נתכנס השנה בתל אביב.

ז'.א.מילר מציע שם מסגרת ונקודות התייחסות מדויקות בקריאת הוראתו של לאקאן. אנו מזמינים את כל אחד מכם להתייחס אל טקסט זה כמו גם אל הטקסטים הנוגעים להכנת הנושא, שהופצו במשך השנה באמצעות NLS-Messager , "לקראת תל אביב" (ניתן למצוא אותם באתר NLS :

 http://www.amp-nls.org/fr/template.php?sec=congres&file=congres/2012/Vers-Tel-Aviv.html).

עדיפות למקרים קליניים

על חקירתנו את העקבות שז'.א.מילר מגיש לנו להתחיל ממקרים קליניים. בדומה למה שהודגש במהלך השנה האחרונה, אנו מבקשים בכל תוקף מכל אחד להיות ערני להבניית המקרה. "ההבנייה" כרוכה בצמצום ובבחירה של ה-"חומר". לא מֶטָה-שפה, גם לא נרטיב פשוט. על ההצגה להיות, בצורה זו או אחרת, תוצאתה של שאלה שהפרקטיקנט מציב בפני עצמו ועליה לשאת את סימנה.

תוכנית וצירי עבודה

נסיים את הרכבת התוכנית כאשר ההצעות לעבודות יהיו בידינו. אנו מכוונים את התוכנית אל סדרה של פנלים במליאות של יום שבת, שבהן נדון בנקודות  נוקבות על סמך התערבויות שונות, וביניהן אלה של מספר AE. הבוקר של יום ראשון יחולק בין מרחב של אולמות מקבילים לבין מושב במליאה עם הרצאת נעילה.

אנו מציעים, בגדר אינדיקציה וללא קביעת סדר, צירי עבודה אחדים, שיהיה טוב להביאם בחשבון בעת כתיבת העבודות:

- "קריאת סימפטום היא לגמול אותו ממובן"

- הפירוש המועמד בשאלה: הפירוש (פן המובן)/הקריאה (פן האות), מה שניתן לפענוח ומה שאינו ניתן לפיענוח.

- תצורות הלא מודע/אירוע בגוף

- הסימפטום בתחילת האנליזה:  "עיצוב הסימפטום" האנליטי, ה-"קליניקה תחת ההעברה", התביעות התרפויטיות, הקשר לשיח המדע.

- הסימפטום כאמת/הסימפטום כאופן של התענגות, סימפטום ופנטזמה, סימפטום ודחף, סימפטום וסינטום.

- מהסימפטומים אל הסינטום, השאריות הסימפטומטיות, גורלו של הסימפטום בסוף אנליזה (פנל ה-AE )

- קליניקה מבדלת של הסימפטום, מעמדו, סימפטום ושם האב, על רקע ההכללה של הדחייה או "כל העולם משוגע", טיפול והמצאות הסובייקט, בנוירוזה ובפסיכוזה

- הסימפטום והגוף: תופעות או אירוע הגוף, איזה גוף? היסטריה ופסיכוסומטיקה, הפנמת הסימפטום באני אצל האובססיבי, וכו'.

- לקרא סימפטום היום: הפסיכואנליזה ו ה-"חברת הסימפטום" (אריק לוראן), הדיונים הקליניים של היום (למשל סביב האוטיזם), החוק והסימפטום, וכ'ו.

ועדת קוראים

ועדה המורכבת מקוראים ערניים הבאים מארבעת קצוות ה-NLS וה-ECF תשתתף בבחירת הטקסטים. הוועדה תבדוק כל טקסט שישלח ותהיה בקשר עם מחברו כדי לאפשר לו במידת הצורך את חידודה של כתיבת הטקסט. לכן חשוב שכל מחבר יגיש את עבודתו בצרפתית או באנגלית ויכבד את תאריך ההגשה כדי לאפשר את העבודה המקדימה.

תאריך ואורך הטקסטים

העבודות, 7000 תווים כולל רווחים, ישלחו לאן ליזי  (anne.lysy@newreal.beולקלאודיה אידן (iddan@netvision.net.il ) לפני ה-9 באפריל 2012 .

אנו מצפים לתרומותיכם ומקוים שיהיו רבים הרוצים לתרום את קולם לעבודת העיבוד.

אן ליזי

נשיאה

מנהלת הכנס