הודעת שגיאה

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() ב-mailchimp_lists_auth_newsletter_form() (שורה 492 מ-/home/pragmaco/domains/pragma.co.il/public_html/sites/all/modules/mailchimp/modules/mailchimp_lists/mailchimp_lists.module).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() ב-mailchimp_lists_auth_newsletter_form() (שורה 492 מ-/home/pragmaco/domains/pragma.co.il/public_html/sites/all/modules/mailchimp/modules/mailchimp_lists/mailchimp_lists.module).

על מושג הנפש

היכן מדברים על הנפש? לכאורה, בכל מקום. זוהי עובדה, שאנחנו יכולים לדבר על הנפש מבלי להטריד את עצמנו בשאלות של מיקום. אנחנו יכולים לדבר על הנפש כשם שאנחנו מדברים על 'דברים' אחרים. אבל היכן מדברים על הנפש לבדה – הנפש ככזו? מהו המקום שבו הדיבור על הנפש מזוהה עם בעיה של מיקום? נדמה, שהשיח הפילוסופי, המתנהל בין כתליה של האקדמיה, מאפשר לנו לבודד את הדיבור על הנפש מהדיבור על 'דברים אחרים'. אנחנו אומרים שהנפש היא מושג בפילוסופיה. לעומת זאת, הקליניקה הפסיכואנליטית מאפשרת לנו לבודד את הנפש מתוך הדיבור על 'דברים אחרים'. אולם, הנפש איננה מושג בפסיכואנליזה. מתוך כך, הפילוסופיה יכולה לשאול ואמנם שואלת: איפה הנפש? הפסיכואנליזה יכולה לשאול: איפה ב-נפש? אך בדיוק מהסיבה הזו נדמה שהפגישה ביניהם היא בלתי אפשרית. בלתי אפשרית, זאת אומרת: באותו המקום. ה'קליניקה של המושג' מתיימרת להציע בדיוק את זה. הקליניקה של המושג היא המקום שבו בעיית המיקום של הנפש ובעיית המיקום של הדיבור על הנפש הן בעיה אחת.

הקליניקה של המושג, פרי יוזמה משותפת של פילוסופים ופסיכואנליטיקאים, תתכנס ל-6 מפגשים במהלך השנה. במהלך כל מפגש יציגו 3-4 משתתפים טענה לגבי הנפש וינסו לתמוך בה באמצעות טקסטים רלבנטיים. המפגש סביב מושג הנפש יתרחש לא במתכונת של החלפת דיעות אלא במתכונת של איוש עמדה של אמונה. אנו קוראים לכל מי שמעוניין בכך להציע עצמו ולהתייצב עם טענה פילוסופית או פסיכואנליטית ולדבר מן המקום שלה.

המשתתפים במפגשים יקבלו קובץ של טקסטים קצרים סרוקים מתולדות הפילוסופיה והפסיכואנליזה (מאריסטו דרך דקרט ולייבניץ עד היגל והיידגר, ומפרויד ועד לאקאן) שישמשו מצע למחשבה על כל אחד מן הפסוקים שיוצגו בקליניקה.

ואלה מקבצי הטענות לששה המפגשים  שיתקיימו במהלך השנה:

מפגש 1: 16 בנובמבר 2010

הפסיכואנליזה איננה אודות הנפש

הנפש איננה מושג בפסיכואנליזה אלא רק מושגים מתונימיים לה כמו: סימפטום, לא מודע, מבנה.

הנפש היא מושג פילוסופי והשאלה לגבי קיומה של הנפש היא שאלה פילוסופית.

הנפש היא אובייקט בפסיכואנליזה  ולא מהות כוללת.

מפגש 2: 21 בדצמבר 2010

הסיבה לעבודה הפסיכואנליטית היא האמונה בנפש

הפסיכואנליזה מאמינה שהיא עובדת על הנפש

האובייקט של הפסיכואנליזה, הנפש, הוא מה שמתנגד לאנליזה

הנפש היא מה שמאפשר את הפילוסופיה

הפילוסופיה לא עובדת על הנפש.

מפגש 3: 18 בינואר 2011

הנפש היא מושא מחקר של (חלק מכריע) מן הפילוסופיה

הנפש היא מושג פשוט (primitive) בפילוסופיה

הנפש היא מושג מורכב בפילוסופיה

מפגש 4: 1 במרץ 2011

הנפש היא מושא של ידע

הנפש היא מושא של אמונה

קיומה של הנפש תלוי בהפרדה בין ידע לבין אמונה

מפגש 5: 5 באפריל 2011

הפסיכואנליזה מאמינה בנפש של כל מושאיה

לפסיכואנליזה יש וודאות לגבי קיומה של נפש

הפסיכואנליזה איננה מאמינה שהנפש היא הכרחית בכל מושא אנושי

הפילוסופיה מאמינה בקיומה של נפש במגוון של מושאים

מפגש 6: 3 במאי 2011

הפסיכואנליזה שואלת מתוך הגוף לגבי קיומה של הנפש

הפילוסופיה איננה בוטחת בגוף כאובייקט של גילוי

הפילוסופיה שואלת מתוך הנפש לגבי קיומם של גופים

המפגשים יתקיימו באוניברסיטת תל-אביב, בימי ג' בתאריכים המצויינים לעיל,

בשעות 18:00– 20:00, בבנין גילמן חדר 496.

המעוניינים להשתתף בקליניקה מתבקשים לשלוח מייל:

שגיא ח.
rronen@post.tau.ac.il
מארגני הקליניקה: רות רונן, יונתן סואן ושגיא חורב