הודעת שגיאה

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() ב-mailchimp_lists_auth_newsletter_form() (שורה 492 מ-/home/pragmaco/domains/pragma.co.il/public_html/sites/all/modules/mailchimp/modules/mailchimp_lists/mailchimp_lists.module).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() ב-mailchimp_lists_auth_newsletter_form() (שורה 492 מ-/home/pragmaco/domains/pragma.co.il/public_html/sites/all/modules/mailchimp/modules/mailchimp_lists/mailchimp_lists.module).

סמינר מקום - תכנית הלימודים 2013-2014


רשת לאקאניאנית - סמינר המקום - תכנית הלימודים לשנה"ל 2013-2014

ימי שישי בבית הספר מוזות ביפו  - רח' יפת 28, יפוא.
 גבר - אישה - לוגיקה גבריאל דהאן (09:00-10:30)

המשך קריאה ועיון בטקסטים של פרויד ולאקאן בשאלה של החלוקה גבר - אישה: מן האנטומיה
של פרויד אל הלוגיקה של לאקאן - מן הסקסואליות את הסקסואציה, מן התפקיד אל העמדה.
במסגרת השיעור יובאו גם הצגות מקרה סביב שאלה זו, הן מן הספרות הפסיכואנליטית והן מן ה
פרקטיקה של המשתתפים.

הטקסטים של פרויד יכללו את המסות על המיניות (1905), ההארה המינית אצל ילדים (1907), על
אודות תיאוריות המיניות אצל ילדים (1908), סוג מיוחד של בחירת אובייקט של גברים (1910),
פסיכו - גניזה של מקרה של הומוסקסואלית של אישה (1920), הארגון הגניטלי האינפנטילי (1923),
מספר נגזרות פסיכיות של ההבחנה האנטומית בין המינים (1925), המיניות הנשית (1931).


הטקסט העיקרי של לאקאן יהיה הסמינר כרך XX. בנוסף אליו תהיה התייחסות לפרקים הבאים מן
הסמינרים הערוכים של לאקאן: סמינר 11, פרק 12, מיניות במעברים הצרים של המסמן;
סמינר 18, פרק 8, הגבר, האישה, והלוגיקה; פרק 9, גבר אחד ואישה אחת והפסיכואנליזה;
סמינר 19, פרק 13, ליסוד של ההבדל בין המינים; סמינר 23, פרק 8, מן המובן, מן המין ומן הממשי.

ב. סמינר משתתפים: הגוף של ההיסטרית בת זמננו - דיון סביב אינטרוונציות של משתתפים (10:30-12:30)
מרכזות: אפרת קפלן, רונה כהן, רויטל יצחקי
 
"איפה הן עכשיו? ההיסטריות של פעם, הנשים הנפלאות האלה, אנה או, אמי פון-אר [...] כשפרויד התחיל להקשיב להן,
אלה היו הן שאפשרו את הולדת הפסיכואנליזה". (ז'אק לאקאן, על ההיסטריה).
בעקבות תהייתו זו של לאקאן ננסה לברר במסגרת מפגשים אלו היכן הן הנשים האלו, כיצד המפגש בין המבנה הנפשי ההיסטרי לבין רוח הזמן  
מייצר מופעים חדשים, ולעתים אף מתעתעים, של סובייקטים המבטאים בגופם את הטראומה של המפגש בין הגוף לשפה.
נדמה שההיסטרית של המאה ה 19 וההיסטרית המודרנית, כל אחת בדרכה, סובלת באופן שונה, אולם על אף הקונטינגנטיות של המופע הסימפטומטי,
ההסבר שהפסיכואנליזה מעניקה  לסיבה של הסבל – לא השתנה. המחשבה על היסטריה כעל מבנה נפשי, ולא כעל סט של סימפטומים, מאפשרת לפסיכואנליזה לחצות את המאה ה – 19,
ולמצוא את הלוגיקה של השיח ההיסטרי, גם כאשר בקליניקה המודרנית נדמה כי הפרזנטציה ההיסטרית שונה בתכלית.
במפגשים אלו נלך בעקבות שאלתו של לאקאן, נתייחס למופעים של המבנה ההיסטרי ונפענח את מופעיו של השיח ההיסטרי; ננסה לבחון מה מייחד את המבני הנפשי ההיסטרי
ביחס למבנים אחרים, מה ייחודי בפתרון ההיסטרי ובסימפטום ההיסטרי,  מה מבחין בין השיח הפסיכיאטרי ביחס להיסטריה לבין השיח הפסיכואנליטי,
וכיצד ההיסטרית מציגה בגופה את השיסוע בין הדחף לבין הייצוג הנפשי שלו. בנוסף, נפנה אל הגדרתו של לאקאן את השיח ההיסטרי, וננסה להשיב
מהם הביטויים של השיח ההיסטרי בשיח העכשווי ובתרבות; באמנות, בספרות, בעולם המשפט ובשיח הפוליטי.

קריאה מוצעת - טקסטים ראשוניים:
 ז. פרויד: זיגמונד פרויד ויוסף ברויאר, מחקרים בהיסטריה, תרגום: מרים קראוס, צפת ספרים, 2004
              זיגמונד פרויד ויוסף ברויאר, על המנגנון הנפשי של תופעות היסטריות (דיווח ראשוני), (1893), בתוך מחקרים בהיסטריה תרגום: מרים קראוס, צפת ספרים, 2004.
              זיגמונד פרויד, שלוש מסות על התיאוריה של המיניות (1905), מיניות ואהבה, תרגום: דוד זינגר, עם עובד: תל אביב, 2002.
Selected papers on hysteria and other psychoneuroses, Chapter 10, Hysterical fancies and their  relations to bisexuality (1912)               .
              זיגמונד פרויד, הלא מודע (1913) בתוך מעבר לעקרון העונג ומסות אחרות תרגום: חיים איזק, דביר: תל אביב, 1988.
               זיגמונד פרויד, ההדחקה (1915), בתוך מעבר לעקרון העונג ומסות אחרות, תרגום: חיים איזק, דביר: תל אביב, 1988.
ז. לאקאן: Jacques Lacan, On Hysteria, In Psychoanalytic Notebooks Issue 21, 2010
Jacques Lacan, Presentation on Transference, In Ecrits, Trans. B Fink. London and New York, W.W Norton 176-185             
Jacques Lacan, Seminar V, Seminar XVII                                                  
 כותבים אחרים: ז. א. מילר, הביולוגיה הלאקאניאנית ואירועי הגוף, פולמוס, 2000.
                       קולט סולר, היסטריה ואובססיה ( סמינר השדה הפרוידיאני)
Jacques-Alain Miller, Theory of Caprice, In Psychoanalytic Notebooks, Issue 21, 2010                       
Marie-Hélène Brousse, Sur les traces de L'hystérie Moderne. Electronic resource:                            
http://www.lacan-universite.fr/wp-content/uploads/2011/01/hysterie_6.pdf                                          
Marie-Hélène Brousse, Hysteria and Sintome, Electronic resource:                                                    
http://www.londonsociety-nls.org.uk/MHB_h&sinthome.htm                                                                
Pierre Naveau, The clinic of Detail and Hysteria, Electronic resource:                                                
http://www.lacancircle.net/MHBDeathand.pdf                                                                                       
Eric Laurent, The Certainty of Hysteria, The Symptom 13, Electronic resource:                                  
http://www.lacan.com/symptom13/?p=236                                                                                           
Carmen Gallano, Dora aujourd'hui, In " La Cause Freudienne , Nouvelle Revue de Psychanalyse, 10/
תרגום לעברית: רות רונן


 
הפעילות תתקיים בימי שישי בבית הספר מוזות, רחוב יפת 28, יפו , בין השעות 09:00-12:30 בתאריכים הבאים:

שנת 2013: 4/10,25/10,15/11,6/12,20/12
שנת 2014: 3/1,17/1,31/1,14/2,21/2,21/3,28/3,,2/5,16/5,6/6,13/6,27/6

ימי שישי בבית החולים אברבנאל

ג. ראיונות חולים והצגות מקרים
מרכזות: רביטל בקשי - פרויס, פאינה שגיא

המפגש בבית החולים ילווה בדיון מתמשך בשאלה של הגוף של הפסיכוטי.
הסמינר פתוח לאנשי מקצוע בלבד. ההרשמה למפגשים הינה מראש.

הסמינר יתקיים בימי שישי בבית החולים אברבנאל, בחדר הכנסים, בין השעות 09:00-12:30 בתאריכים הבאים:

שנת 2013: 18/10,8/11,13/12
שנת 2014: 10/1,7/2,7/3,4/4,25/4,23/5,20/6


לפרטים והרשמה ניתן לפנות ל:

מרכזת פעילות בית האדריכל: גלית הלוי בר- טנדלר 054-2153355
מרכזת פעילות בי"ח אברבנאל: רביטל בקשי - פרויס 054-2287764