הודעת שגיאה

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() ב-mailchimp_lists_auth_newsletter_form() (שורה 492 מ-/home/pragmaco/domains/pragma.co.il/public_html/sites/all/modules/mailchimp/modules/mailchimp_lists/mailchimp_lists.module).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() ב-mailchimp_lists_auth_newsletter_form() (שורה 492 מ-/home/pragmaco/domains/pragma.co.il/public_html/sites/all/modules/mailchimp/modules/mailchimp_lists/mailchimp_lists.module).

תכנית הלימודים 2013-2014

לתכנית לימודי הרשת הלאקאניאנית לשנה"ל 2013-2014 לחצו על הקישור:                                                                                                                                                                           http://pragma.us6.list-manage.com/track/click?u=83d97ae65bc0f28780803e3d