תכנית הלימודים 2013-2014

לתכנית לימודי הרשת הלאקאניאנית לשנה"ל 2013-2014 לחצו על הקישור:                                                                                                                                                                           http://pragma.us6.list-manage.com/track/click?u=83d97ae65bc0f28780803e3d