הודעת שגיאה

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() ב-mailchimp_lists_auth_newsletter_form() (שורה 492 מ-/home/pragmaco/domains/pragma.co.il/public_html/sites/all/modules/mailchimp/modules/mailchimp_lists/mailchimp_lists.module).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() ב-mailchimp_lists_auth_newsletter_form() (שורה 492 מ-/home/pragmaco/domains/pragma.co.il/public_html/sites/all/modules/mailchimp/modules/mailchimp_lists/mailchimp_lists.module).

על אודות

על אודות סמינר "מקום"

המקום והזמן הם מיסודותיה של כל פרקטיקה אנושית. המקום והזמן קובעים את הממשות של כל פרקטיקה על פי מה שהיא מניחה ביחס לשני מושגים אלו. הפרקטיקה הפסיכואנליטית, שבבסיסה גילוי הלא מודע על ידי פרויד, יצרה שינוי מהותי ביחס למושגי המקום והזמן והביאה בעקבותיה שורה של מושגים, אופני מחשבה ומעשה, שהתגלגלו בתוך הפסיכואנליזה ומחוצה לה. סמינר המקום שם לו למטרה לחקור מושגים אלה, את גלגוליהם ואת אופני יישומם.

סמינר "מקום" מתקיים בשלושה צירי עבודה: הציר העיוני שמטרתו להפגיש את העמדה הפסיכואנליטית עם פרקטיקות שונות בחברה; הציר היישומי שמתמקד בקליניקה והמצאותיה במימד החברתי; והציר האקטואלי שמגמתו לחקור את הרלבנטיות של מושג המקום לצורות השונות של אי הנחת בחברה הישראלית.

הסמינר מתקיים במסגרת ה"רשת לאקאניאנית", מפעל להוראת הפסיכואנליזה של השדה הפרוידיאני בישראל שהוקם על ידי מורים של המכון בניהולו של ז'.א. מילר.