הודעת שגיאה

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() ב-mailchimp_lists_auth_newsletter_form() (שורה 492 מ-/home/pragmaco/domains/pragma.co.il/public_html/sites/all/modules/mailchimp/modules/mailchimp_lists/mailchimp_lists.module).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() ב-mailchimp_lists_auth_newsletter_form() (שורה 492 מ-/home/pragmaco/domains/pragma.co.il/public_html/sites/all/modules/mailchimp/modules/mailchimp_lists/mailchimp_lists.module).

הקליניקה של המושג

היכן מדברים על הנפש? לכאורה, בכל מקום. זוהי עובדה, שאנחנו יכולים לדבר על הנפש מבלי להטריד את עצמנו בשאלות של מיקום. אנחנו יכולים לדבר על הנפש כשם שאנחנו מדברים על 'דברים' אחרים. אבל היכן מדברים על הנפש לבדה – הנפש ככזו? מהו המקום שבו הדיבור על הנפש מזוהה עם בעיה של מיקום? נדמה, שהשיח הפילוסופי, המתנהל בין כתליה של האקדמיה, מאפשר לנו לבודד את הדיבור על הנפש מהדיבור על 'דברים אחרים'. אנחנו אומרים שהנפש היא מושג בפילוסופיה. לעומת זאת, הקליניקה הפסיכואנליטית מאפשרת לנו לבודד את הנפש מתוך הדיבור על 'דברים אחרים'. אולם, הנפש איננה מושג בפסיכואנליזה. מתוך כך, הפילוסופיה יכולה לשאול ואמנם שואלת: איפה הנפש? הפסיכואנליזה יכולה לשאול: איפה ב-נפש? אך בדיוק מהסיבה הזו נדמה שהפגישה ביניהם היא בלתי אפשרית. בלתי אפשרית, זאת אומרת: באותו המקום. ה'קליניקה של המושג' מתיימרת להציע בדיוק את זה. הקליניקה של המושג היא המקום שבו בעיית המיקום של הנפש ובעיית המיקום של הדיבור על הנפש הן בעיה אחת. הקליניקה של המושג, פרי יוזמה משותפת של פילוסופים ופסיכואנליטיקאים, תתכנס ל-6 מפגשים במהלך השנה. במהלך כל מפגש יציגו 3-4 משתתפים טענה לגבי הנפש וינסו לתמוך בה באמצעות טקסטים רלבנטיים. המפגש סביב מושג הנפש יתרחש לא במתכונת של החלפת דיעות אלא במתכונת של איוש עמדה של אמונה. אנו קוראים לכל מי שמעוניין בכך להציע עצמו ולהתייצב עם טענה פילוסופית או פסיכואנליטית ולדבר מן המקום שלה. המשתתפים במפגשים יקבלו קובץ של טקסטים קצרים סרוקים מתולדות הפילוסופיה והפסיכואנליזה (מאריסטו דרך דקרט ולייבניץ עד היגל והיידגר, ומפרויד ועד לאקאן) שישמשו מצע למחשבה על כל אחד מן הפסוקים שיוצגו בקליניקה.

 

המפגשים יתקיימו באוניברסיטת תל-אביב, בימי ג' בתאריכים המצויינים לעיל, בשעות 18:00– 20:00, בבנין גילמן חדר 496.

המעוניינים להשתתף בקליניקה מתבקשים לשלוח מייל: שגיא חורב rronen@post.tau.ac.il

מארגני הקליניקה: רות רונן, יונתן סואן ושגיא חורב